Rüyada Yahudi görmek

Rüyada Yahudi görmek; düşmana, sihir ve hıyanet eden, borcunu uzatan ve bahanelerle bunu ödemeyen, hilekar kimseye, Yahudi ile dünyalık muamele yaptığını ve sohbet ettiğini görmek hakkı inkar etmeye, müslümanlığının sözden ibaret kalmasına, Yahudi kadın görmek, vaad edildiği halde bir türlü gerçekleşmeyen dünyalığa, Yahudi olduğunu görmek günah işlemekte cesur davranmaya, başkasının üzerindeki hakkını inkar etmeye delalet eder.

Rüyada Yahudi ile konuşurken görmesi, o kimsenin dini görevlerini yerine getirmediğine, dinden çıkacağına yorumlanır.

Rüyasında Yahudi olduğunu gören sapıklığa yönelip Yahudileri sever ve onların inanışlarını tasdik ile dininden uzaklaşır. Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyasında Yahudi olduğunu gören farzlarını terk ve ihmal ederek dünyada bundan dolayı ceza görür. Arkasında beyaz elbiseler bulunduğu halde kendisine "Ey Yahudi!", diye hitapla seslenildiğini ve bundan üzüntü duyduğunu gören sıkıntıda olup, feraha çıkmasını bekler. Bir Yahudi topluluğunu gören Cenab-ı Hakk'a tövbe eder. Bir veya bir kaç Yahudi görmek hidayete delalet eder. Yahudiliğe girdiğini gören yakın bir akrabasından miras yer. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun, bir düşmandır. Rüyada bir Yahudi ile muamele veya sohbet ettiğini gören kimse, hakkı inkar eden ve hakki yerine getirmekte lafla vakit geçiren bir kimseyi görür. Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hıyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane ederek ödemeyen bir kimsedir. Yahudi müneccim ve hilekar bir adamdır. Yahudi kadın, bol bol vaad olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine işarettir. Bazı tabirciler, rüyada Yahudi gören kimse, amcasına varis olur, dediler.

Rüyada kendisine Yahudi diye çağrıldığını ve kendisi ise bunu çirkin gördüğünü görse, üzüntü ve kederden kurtulur, Allah (C.C.)'in rahmetine nail olur. Rüyada görülen yaşlı Yahudi, kişinin helak olmasını arzu eden bir kişiye delalet eder. Bazı tabirciler, Yahudi'yi görmek, hidayete ve halkı irşat etmeye işarettir, dediler. Rüyada görülen Yahudi, dost suretinde görünen düşmandır. Bazen de Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat görmeye işarettir. Bir kimse rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görse ve kendisinin de bir davası var ise, o kimsenin üzerinde olan hakki inkar etmesine işarettir. Bazı tabirciler bu rüya, Yahudi ile muamele yapmaya işarettir, dediler. Eğer rüyada Yahudi gören kimse borçlu ise, o kimsenin üzerinde olan bir hakki inkar etmesine ve hak sahibine zulüm etmesine de işarettir.

İmam Cafer Sadık (A.S): Yahudi olduğunuzu görmek; zor bir işle karşılaşacağınıza ve dinî hükümlerle muhalefet edeceğinize…
Ateşperest (Mecusi) görmek; dünya işlerine aldanacağınıza ve ahiretten gafil olacağınıza işarettir.
İbn-i Sîrîn: Yahudi olduğunuzu görmek; bidat yolunda olduğunuza, Yahudilere yardım edeceğinize ve onların sözlerini yerine getireceğinize…
Yahudi, Hıristiyan, müşrik ya da putperest olduğunuzu görmek; dalalet ve sapıklık içinde olduğunuza, Allah'a yalan yere bühtanda bulunacağınıza…
Yahudi, Hıristiyan, müşrik ya da putperestken tövbe edip tekrar Müslüman olduğunuzu görmek; büyük bir günaha müptela olacağınıza ve daha sonra tövbe edeceğinize…
Hangi dine döndüğünüzü veya hangi yöne doğru namaz kıldığınızı bilmemek; bir çıkmaza gireceğinize ve acizlik içerisinde ne yapacağınızı şaşıracağınıza işarettir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z