Rüyada Yağcı görmek

Rüyada yağcı görmek ve yağ imalatı yapmak; insanların övgüsünü kazanacağınıza ve iyilikle anılacağınıza delalet eder.

Rüyada yağcı görmek, büyük bir bilgine, faziletli ilim adamına, ilim ve mala, halkla ortaklık kuran kimseye veya zengin birinin himaye¬sine girmeye, hayır ve menfaate nail olmaya işarettir.


Rüyada yağcı görmek, yanın¬da bulunan kimseleri doyuran, onlara mal ve imkân bahşeden zengin bir şahsa veya erkeklerin mallarını birik¬tiren kimseye de işaret eder.
Rüyada yağcı olduğunu gör¬mek, varlık sahibi ve erdemli biri ol¬maya işarettir.
Bekâr bir kimse rüyada yağcı olduğunu görse, zengin ve güzel/ yakışıklı biriyle evlenir.

Rüyada yağcı görmek, büyük bir alime, faziletli ilim adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.
Bir kimsenin rüyada kendisini yağcı sıfatında görmesi; bekâr ise, zengin ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada kendisini yağcı görmek, hayır ve menfaate, rızık ve nimete delâlet eder.
Bazı kere de rüyada yağcı görmek, erkeklerin mallarını biriktiren adama işarettir.
Zira yağ maldır.
Rüyada yağcı gören kişi, bir faydaya nail olur ve zengin bir adamın himayesinde geçimini sürdürür.

Rüyada yağcı bir kimseyi görmek, onunla alış verişte bulunmak, size teklif edilecek bir işi menfaatinize uygun olmadığını görerek reddedeceğinize delalet eder.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada yağcı görmek, büyük alime ve faziletli ilim adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.
Rüyada yağcı görmek, kendisinin himayesinde bulunan adamlarım doyuran sürürlü, zengin ve mal sahibi bir kimsedir.
Rüyada yağcı kimse, erkeklerin mallarını biriktiren kimseye işarettir.
Rüyada yağcı gören kimse, bir faydaya nail olur ve zengin bir kimsenin himayesinde geçinir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z