Rüyada Yağlanmak görmek

Rüyada yağlanmak görmek çeşitli şekillerde tabir olunur:
Bir kimsenin rüyada zambak veya yasemin yağıyla yağlandığını görmek, güzel isme, halk arasında temiz şöhrete, meşakkatsiz mala ve rızka delâlet eder.
Rüyada zeytinyağı ile yağlanmak, zinet ve ferahlık ile tâbir olunur.
Ondan başka yağların hepsi, keder ve üzüntüye delâlet eder.
Bundan dolayı rüyada çok miktarda başına yağ sürdüğünü gören kişi hüzne gark olur. Sürdüğü yağ normali aşmamışsa, bu zinettir.
Eğer yağın kokusu çirkin ise, koku ve kuvveti nisbetinde kötü bir isimle anılmaya delâlet eder.
Rüyada yağı su ile beraber bir kap içerisinde biriktirdiğini görmek, meşakkatsiz mala delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi yüzünün yağlanmış olduğunu görmesi, oruç ile tâbir olunur ve o kişi çok oruç tutar.
Bir adamın elinde yağ şişesi olup bununla insanları yağladığını görmesi, koğuculuk veya yalan yere yemine delâlet eder.
Rüyada kötü ve çirkin kokulu yağ görmek, kötü isim ile tâbir olunur.
Bazen de bu rüya fâsık bir adama ve zina eden kadına delâlet eder.
Rüyada yağın içinde misk veya güzel kokulu şey görmek, rüya sahibinin kendisinde olmayan bir meziyetle methedilmesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada vücudundaki ağrı veya şiş için yağlandığını görmesi, insanların aralarını bulmağa, silah üzerine akit yapmağa delâlet eder.

Rüyada görülen zeytin yağından başka başka yağlanılacak yağların hepsi, üzüntüdür.
Bundan dolayı çok miktarda başına yağ sürdüğünü gören kimse üzüntülü olur.
Sürdüğü yağ normali aşmamışsa, bu rüya zinettir.
Eğer yağın kokusu çirkin olursa, koku ve kuvveti nisbetinde kötü isimle yad edilmeğe delalet eder.
Bir kimse bir adamın başının bilinmeyen bir yerine yağ sürdüğünü görse, o adam o kimsenin yaltakçılık ve hilesinden kendini korumalıdır.
Elinde bir yağ şişesi olup bununla insanları yağladığını gören kimsenin yaltakçı, koğucu yahut yalan yere yemin edici birisi olmasına delalet eder.
Kendi yüzünün yağlanmış olduğunu gören kimse, bütün zaman oruçlu olur.
Rüyada zambak ve yasemin yağıyla yağlanmak, güzel isme, halk içinde temiz şöhrete delalet eder.
Rüyada ağrı için yağlanmak şahısların arasını bulmağa, iyilik sebebiyle mihirleri yanında tutmağa yahut silah üzerine akit notlamaya delalet eder.
Kötü ve çirkin kokulu yağ kötü isimdir.
Bazıları zina eden bir kadın veya fasık bir kimsedir, dediler.
Bir kimse yağı bir kap içerisinde su ile biriktirirse, meşakkatsiz alan olur, yağın içinde misk yahut güzel kokulu şey görse, rüya sahibinin içeriğinde olmayan bir şey ile methedilmesine delalet eder.
Bazıları bir kimse rüyada başına yağ sürse o kimse reisine yaltakçılık yapar, dediler.

Güzel kokulu sıvılarla yağlanmak halk nezdinde güzel isim yapmaya, kötü kokulu yağlarla yağlanmak kötü şöhrete, Yağlanmak rızkın yenilenmesine; Yağlayıcı görmek münafık ve ikiyüzlü kimseye delalet eder.

Vücudunu yağla ovmak, halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya işarettir. Yağın kötü kokusuyla vücudunu ovuşturmak, insanlar arasında kötü isimle anılmaya işarettir. Amele v.s. gibi geçimlerini güçlük ve alın teri ile kazananların cesetlerini yağla ovuşturmaları, rahat ve rızıklarının yenilenmesine ve kuvvetli olmalarına işarettir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z