Rüyada Yağ görmek

Rüyada hayvan yağı görmek, uzun ömre; madeni yağ, zeytinlik ve feraha, nebati yağ, sevinç ve sürura delâlet eder.
Rüyada yağ tulumu görmek, alim, zâhid bir kimseye delâlet eder.

Kişinin rüyada vücudunu yağladığını ve yağ ile ovduğunu görmesi, halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya delâlet eder.
Rüyada ot ve çiçekten çıkarılan güzel ve hoş koku ile bedenini ovuşturduğunu görmek de aynı şekilde tâbir olunur.
İşçi, amele gibi geçimlerini kendi alın teri ile kazananların rüyada bedenlerini yağla ovuşturduklarını görmeleri, rahata, rızıklarının yenilenmesine ve kuvvetlerinin ziyadeliğine delâlet eder.
Rüyada yağın kötü kokusu ile vücudunu ovuşturduğunu görmek, halk arasında kötü isimle anılmaya işarettir.

Rüyada yağlayıcı görmek, güler yüzlülüğe, güzel söze, izzete, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Bazı kere de yağlayıcı görmek, riyakârca muamelede bulunan ve yaltaklık yapan bir kimse ile tâbir edilir.

Rüyada yağ görmek mirasa konmaya, rızkın genişlemesine, güzel ahlak sahibi insana, ilim öğrenmeye; rüyada vücudunu yağ ile ovduğunu görmek insanlar arasında nam salmaya, itibarının artmasına, rızkının çoğalmasına; rüyada yağ yediğini görmek ise hasta için şifa bulmaya işaret eder.

Rüyada yağ görmek, büyük bir saadete doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunuza yorumlanır Hem kendi hem başka insanların yaşamlarını kontrol altına almış bir insana yorumlanır.
Bol miktarda sıvı yağ, mutluluğun haberidir.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada (temiz ve) güzel yağ görmenin altı tabiri vardır:
1-Güzel kadın
2-Güzel cariye
3-Güzel övgü
4-Menfaat
5-Güzel sözler
6-Güzel mizaçlar.
Kokmuş yağların üç tabiri vardır:
1-Kadın
2-Münafık
3-Çirkin ve kaba söz.
Taze yağ görmenin ise dört tabiri vardır:
1-Helal mal
2-Doğru tanıklık
3-İlim
4-Güzel geçim
Allame Meclisi: Yağ görmek; zenginliğe işarettir
Müellif: Taze yağ; helal kazanç demektir.
Buna göre, eti helal olan her hayvanın yağı helal mala…
Taze yağ görmek; malınızın bereketli olacağına…
Taze yağ yemek; yediğiniz yağ miktarınca mal elde edeceğinize…
Yağ çıkarmak ve yağcılık (yağ imalatı) yapmak; insanların övgüsünü kazanacağınıza ve adınızın iyilikle anılacağına işarettir
İbn-i Sirin: Yağ; nimet ve mal demektir.
Bazı tabircilere göre ise mirasa işarettir.
Sığır yağı görmek veya yemek; hem mal hem miras bulacağınıza…
Zeytin, susam ve kuyruk yağları; ilim, hikmet ve bilgi elde edeceğinize…
Menekşe yağı; bir çiftçiden elde edilecek menfaate…
Nergis yağı; bir köylüden elde edilecek menfaate…
Hoş kokulu çiçek yağları; övgüye, aynı yağların bozuk ve kokuşmuş olduğunu görmek ise, yergiye…
Vücudunuzun tamamının yağa bulaştığını görmek; hastalanacağınıza…
Başınıza yağ sürdüğünüzü görmek; dünya süsüyle süsleneceğinize…
Vücut yağı görmek; durumunuzu ve işlerinizi yoluna koyacak kişiye…
Vücudunuzdaki yağın kuruduğunu görmek; işlerinizi yoluna koyacak arkadaşınızın sizden uzaklaşacağına veya öleceğine…
Kuyruk yağı görmek; hayır, menfaat ve rahatlığa…
Eti helal olan hayvanlardan herhangi birinin kuyruğunu yemek; helal mal elde edeceğinize…
Çiğ kuyrukyağı yemek; şüpheli malınız olduğuna…
Pişmiş kuyrukyağı yemek; düşmanınızın malını yiyeceğinize işarettir
Kirmani: Başınıza, yere dökülecek kadar yağ sürdüğünüzü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Birinin başınıza yağ sürdüğünü görmek; başınıza yağ süren kişinin herhangi bir işte size hile yapacağına…
Vücut yağı görmek; akrabalara ve ev halkına…
Vücut yağınızın arttığını ve sertleştiğini görmek; akrabalarınızın veya ev halkının durumlarının kötüye gideceğine…
Zeytinyağı görmek; hayır ve berekete…
Zeytinden yağ çıkardığınızı ve yediğinizi görmek; yediğiniz zeytinyağı miktarınca hayır ve menfaat elde edeceğinize işarettir
Cabir: Yağ yemek veya başınıza yağ sürmek; ziynet, fazlası ise üzüntü ve sıkıntı demektir.
Göğsünüze yağ sürdüğünüzü görmek; yalan yere yemin edeceğinize işarettir
İsmail Eş’as: Zeytinyağı dışında bütün yağlar üzüntü ve sıkıntıya…
Zeytinyağı yemek; mal elde edeceğinize…
Bedeninize zeytinyağı sürdüğünüzü görmek; yalan yere yemin edeceğinize ve verdiğiniz sözün aksini yapacağınıza…
Elbisenize yağ bulaştığını görmek; üzüntüye işarettir.

İnsanı mutlu eden şeylere, hayata anlam veren değerlere, Yemekteki fazlalık ya da eksiklik niyet ve işteki eksiklik ya da taşkınlığa, İçyağının azı lezzet ve afiyete, fazlası katı kalpliliğe ve cimriliğe, Kuyrukyağı sadık ve munis eşe, insana gönülden bağlı akraba ve dostlara, Bitkisel yağ misafire ya da hastalığa, Kuyruk ve içyağı nimet, ucuzluk, bereket, işlerin yolunda gitmesine delalet eder.
(Ayrıca Bakınız; Yağını Çıkarmak, Zeytinyağı.)Rüyada yağ görmek , büyük bir saadete doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunuza işarettir.
Rüyada yağ görmek, büyük bir saadete doğru emin adımlarla ilerlemekte olduğunuza yorumlanır Hem kendi hem başka insanların yaşamlarını kontrol altına almış bir insana yorumlanır.
Bol miktarda sıvı yağ, mutluluğun haberidir.
Hem kendi, hem de başka insanların hayatını kontrol altına almışsınız.
Bol miktarda sıvı yağ görmek, mutluluğun işaretidir.
Renkleri güzel, temiz yağlar bolluk ve berekettir.
Tortulu yağlar ise sağlık sorununa işaret eder.Yağ, mal ve nimetle, bir rivayete göre, mirasla yorumlanır.
Ağır yağlar ilim ve hikmetle tabir olunur, İbni Şirin’e göre; vücudunu her hangi bir yağla yağlanmış görmek, hastalık ile tabir olunur, israf etmeksizin başını yağladığını görmek sağlık ile tabir olunur.
Cabir’ül-Mağribi’ye göre; yağ yemek ve onlarla yağlanmak ziynet ve sağlığa delalet eder.
Rüyada bıyığını ve göğsünü yağladığını gören, yalan yere yemin eder.
İsmail El-Eş’aş’a göre, yağların hepsi, zeytin yağı hariç, hüzne işarettir.
Zeytin yağı yemek mala delildir.
Susam yağı görmek hayır ve menfaate, badem yağı görmek, çetin bir erkekten gelecek mala, bir rivayete göre, iyilik ve rahata delalet eder.
Cafer’i Sadık’a göre; güzel kokulu yağlar altı şekilde tabir olunur: Güzel eş, övgü, güzellik, menfaat, iyi söz ve güzel huy.
Hangi cinsten olursa olsun; kokusu fena ve bozuk yağlar üç şekilde tabir olunur: Ahlaksız eş, kötü adam, çirkin söz.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada yağ görmek, mal, nimet, güzel bir hanım ve iyi bir söze işarettir.Kokusu bozuk ve kötü yağ görmek, ahlaksız bir hanıma, fasık bir adama ve çirkin bir söze işarettir.Hem kendinizin, hem de başkalarının hayatını kontrol altına almak demektir.
Mutluluk.olarak da yorumlanır.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z